Uppdatering kring Jämtlandstriangeln och tillgängligheten 2024

Jämtlandstriangeln.se presenterar en uppdatering gällande Svenska Turistföreningens (STF) markanvändning i Jämtland och Härjedalen, särskilt relaterat till fjällstationerna längs med Jämtlandstriangeln. Storulvån, Sylarna och Blåhammaren. Länsstyrelsen Jämtland har godkänt STFs ansökan om ett nytt arrendeavtal för tre fjällstationer och fem fjällstugor, gällande från 1 januari 2024.

I ett försök att minska störningar för rennäringen och främja hållbar turism, kommer STF att göra betydande förändringar. Bland annat kommer restaurangen på Blåhammaren att stängas från 2024, och från 2028 planeras även restaurangen på Sylarna samt på Helags att stängas. Dessutom minskas antalet bäddar på Sylarna och Blåhammaren. Ändrade öppettider och en stängning av Gåsens fjälstuga är också planerade för att minska påverkan under särskilt känsliga perioder, såsom kalvningen.

STF har haft en dialog med de berörda samebyarna och Länsstyrelsen för att anpassa sin verksamhet till miljökraven. Dessa åtgärder syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av fjällmiljön, med fokus på att minska besökstrycket och transporterna till området. STF betonar även sitt åtagande att vara en drivande kraft i den hållbara omställningen av turism och friluftsliv, i linje med deras vision fram till 2030.

För mer information och uppdateringar från Svenska Turistföreningen om dessa förändringar, besök deras officiella hemsida.

Se även SVT’s serie Kampen om fjället.